Nadštandard

Zmena dispozície bytu


V prípade, že máte záujem o zmenu dispozície bytu, ako sú zmeny priečok ( posun priečky, doplnenie priečok, odstránenie priečok), zmena veľkostí otvoru pre dvere, zmena polohy sanity v kúpeľni, namiesto 1 umývadla dvojumývadlo atď., tieto zmeny je nutné konzultovať a odsúhlasiť ich projektantom, keďže zmeny môžu mať vplyv na celú stavbu a musia byť riešené v zmysle platných požiarnych predpisov.

Navrhované zmeny môžu mať dopad aj na zmenu elektroinštalácie (ELI), zdravotechniky (ZTI), vykurovania (ÚV), vzduchotechniky (VZT).

Cenník zmeny projektovej dokumentácie

Zmena Malá zmena projektu * Veľká zmena projektu* Zmena v PD *

V architektúre

100€

300€

500€

V ELI

50€

100€

100€

V ZTI

70€

200€

200€

V ÚV

70€

200€

200€

V VZT

35€

110€

100€

*cena s DPH

Špecifikácia zmien, či sa jedná o malú alebo veľkú zmenu v projektovej dokumentácii bude stanovená na osobnom stretnutí, podľa presne definovaných požiadaviek klienta. V prípade záujmu o konzultácie s projektantami jednotlivých profesií, bude každá hodina odbornej konzultácie účtovaná v zmysle platného cenníka.

V prípade, že zmena dispozície bytu bude vyžadovať väčšiu spotrebu množstva materiálu a práce oproti pôvodnému projektu, cena za realizáciu zmeny bude stanovená individuálne.

KLIENTSKE ZMENY V RÁMCI 2. ETAPY VÝSTAVBY ZELENEJ STRÁNE RESIDENTIAL PARK JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ DO 31.8.2017.

NEPREMEŠKAJTE naše AKCIE

Zanechajte nám
Vaše kontaktné údaje

a my sa s Vami skontaktujeme

Máte otázku? Napíšte nám, spojíme
se s Vámi do 24. hod.